Symposia

Now

November 2021

19th NAPRECA symposium

Held in November 2021, Kigali - Rwanda

November 2021

December 2019

18th NAPRECA symposium

Held in December 2019, Cairo - Egypt

Download Attachment

August 2017

17th NAPRECA symposium

Held in August 2017, Addis Ababa - Ethiopia

August 2017

August/September 2015

16th NAPRECA symposium

Held in August/September, Arusha - Tanzania

December 2013

15th NAPRECA symposium

Held in December 2013, Khartoum - Sudan

December 2013

August 2011

14th NAPRECA symposium

Held in August 2011, Nairobi - Kenya

Download Attachment

2009

13th NAPRECA symposium

Held in 1999, Kinshasa - DRC

2009

2007

12th NAPRECA symposium

Held in 2007, Kampala - Uganda

August 2005

11th NAPRECA symposium

Held in August 2005, Antananarivo - Madagascar

August 2005

2003

10th NAPRECA symposium

Held in 2003, Addis Ababa - Ethiopia

2001

9th NAPRECA symposium

Held in 2001, Nairobi - Kenya

2001

1999

8th NAPRECA symposium

Held in 1999, Gaborone - Botswana

1997

7th NAPRECA symposium

Held in 1997, Dar es Salaam - Tanzania

1997

1995

4th NAPRECA symposium

Held in 1995, Kampala -Uganda

1993

5th NAPRECA symposium

Held in 1993, Antananarivo - Madagascar

1993

1991

4th NAPRECA symposium

Held in 1991, Addis Ababa - Ethiopia

1989

3rd NAPRECA Symposium

Held in 1989, Arusha - Tanzania

1989

September 1986

2nd NAPRECA symposium

Held in September 1986, Nairobi - Kenya

Mar 1984

1st NAPRECA symposium

Held in Mar 1984, Addis Ababa - Ethiopia

Mar 1984

Launch

Launched in 1984